01/12/2022

Konta pracowników - jak z nich korzystać

Konta pracowników - jak z nich korzystać

Jedno konto na PlatformaOpon.pl może być użytkowane przez kilka osób jednocześnie. Jak zatem rozpoznać, które z zamówień złożone było przed danego pracownika?

 

 

Nie musisz się nad tym zastanawiać! W tym  celu masz możliwość dodawania Kont Pracowników, która dostępna jest w Pakiecie Biznesowym.

 

 

 


Zobacz co daje i jaki sposób działa ta funkcjonalność.

Przede wszystkim rozwiązanie to zostało stworzone dla firm posiadających wielu pracowników korzystających z Platformy. Właściciel konta może utworzyć dodatkowe 5 kont dla swoich pracowników i każdemu z nich przypisać indywidualny login oraz hasło. Funkcja ta sprawdzi się w sytuacjach, gdy wielu pracowników korzysta z Platformy z jednego konta w tym samym czasie i ciężko jest się odnaleźć, kto złożył poszczególne zamówienie. Dlatego też stworzyliśmy taką funkcję by pomóc właścicielom firm w codziennej organizacji pracy.

Konto pracownika nie ma wszystkich funkcjonalności, ale zawiera najważniejsze, takie jak przeglądanie ofert i składanie zamówień. Pracownik nie będzie mógł jednak zmieniać danych firmy, czy też decydować o wykupieniu czy anulacji subskrypcji, a także usuwać/dodawać innych Kont Pracowników.

Pracownik widzi wszystkie składane zamówienia danej firmy przez pozostałych pracowników i konto główne. Pracownik może również obsługiwać sprzedaż, dodawać/edytować/usuwać oferty, oraz zmieniać statusy zamówień.

Właściciel Konta podczas tworzenia Kont Pracowników ma możliwość oznaczenia takiego konta jako „WSPÓŁWŁAŚCICIEL”. Konto współwłaściciela posiada pełną funkcjonalność jak konto główne z jedyną różnicą, że nie możne usunąć konta głównego. Konto dla Współwłaściciela można utworzyć np. dla kierownika/managera serwisu, który potrzebuje mieć pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności.

 

Zobacz w jaki sposób można utworzyć konta pracowników.

Zaloguj się do swojego konta na PlatformaOpon.pl a następnie wejdź w „MÓJ PROFIL” znajdujący się w górnym pasku:

Następnie z panelu zakładek po lewej stronie wybierz pozycję „PRACOWNICY”:

 

Otworzy się Panel do zarządzania pracownikami. Jeśli do tej pory nie zostało utworzone żadne konto, lista będzie pusta, a utworzenie nowego rozpocznie się przez kliknięcie w przycisk "DODAJ":

 

Teraz możesz utworzyć dane do logowania dla nowego pracownika: podaj jego imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, login oraz hasło (które każdy z pracowników może zmienić). Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk "ZAPISZ":

 

Na liście pracowników powinna pojawić się nowa pozycja. Możesz w ten sposób, każdemu swojemu pracownikowi (nie więcej niż pięciu), jak na naszym przykładzie, utworzyć oddzielne konto. Każdym z utworzonych kont można zarządzać, edytować, dezaktywować, wywołać zmianę hasła lub nawet usunąć.

 

Na liście pracowników mamy dwa przyciski - ten z prawej strony z ikonką samolotu umożliwia reset hasła (na podanego e-maila dla tego konta przyjdzie link do ustawienia nowego hasła). Przycisk z lewej strony przenosi do okna gdzie można edytować wprowadzone dane:

 

Jedyną wartością, którą nie można edytować jest login. Konto pracownika można dezaktywować lub nawet usunąć. Dodatkową opcją jest możliwość oznaczenia konta jako „WSPÓŁWŁAŚCICIEL”.

Przykładowo zrobiliśmy kilka zamówień z nowo utworzonych kont pracowników. Od teraz łatwo będzie można zidentyfikować kto z pracowników złożył dane zamówienie, ponieważ przy każdym zamówieniu, uwzględniony jest login Pracownika:

 

WAŻNE:
Jeśli właściciel przechodzi z pakietu Biznesowego na pakiet Elastyczny,
a ma konta pracownicze, zostaną one dezaktywowane (ale nie usunięte). Wszelkie zamówienia będzie można realizować tylko przez konto główne. Ponowne wykupienie pakietu biznesowego nie spowoduje automatycznej aktywacji kont pracowników będziesz musiał wykonać ją ręcznie dla każdego konta pracownika.