Informacje o sposobach importu

Informacje o mechanizmie importu z pliku CSV

W platformie można dodawać oferty pojedynczo lub dla większej liczby ofert z pliku importu w formacie CSV.

Plik CSV można zaimportować ręcznie w zakładce SPRZEDAWAJ, lub stworzyć mechanizm który będzie aktualizował plik automatycznie. W celu zautomatyzowania aktualizacji należy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta, gdzie otrzymają Państwo wszystkie potrzebne informację i fachowa pomoc.

Poniżej prezentujemy specyfikację pliku importu, wraz z wytycznymi jak należy go przygotować aby bez problemowo można było importować oferty do naszego systemu.

Przed dokonaniem pierwszego importu zalecamy kontakt i przesłanie pliku celem weryfikacji jego poprawności przez naszych specjalistów.

Specyfikacja formatu pliku importu:

 • Plik importu jest plikiem „CSV” (Comma Separated Values) – czyli w dosłownym tłumaczeniu „wartości rozdzielone przecinkami”  w naszym wypadku system przyjmuje wersję ze średnikami. Plik taki można wygenerować np. zapisując arkusz programu Microsoft Excel i wybierając format zapisu CSV. Plik taki nie może zawierać nagłówków DOM. Wymagane formatowanie pliku to UTF-8.
 • Każda kategoria produktowa wymaga przygotowania osobnego pliku CSV, zabronione jest wysyłanie w jednym pliku kilku kategorii produktów np. opon i felgi.
 • Pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym. Wiersz nagłówkowy definiuje jakie dane zawierają poszczególne kolumny pliku. Poniżej zamieszczamy nazwy (nagłówki) kolumn, które można zastosować. Gwiazdkami oznaczone są kolumny, które obowiązkowo muszą się pojawić w pliku importu:
 • Pliki bez wymaganych nagłówków są odrzucane przez system.
 • Kolumny podstawowe (definiujące ofertę):
  • kod *- zawiera kod produktu, może to być kod SAP, EAN lub kod innego typu, najważniejsze aby kod nie powtarzał się dla innego produktu. Dopuszczalne jest pozostawienie pustej komórki w tej kolumnie, jeżeli plik zawiera wszystkie kolumny definiujące produkty które opisane pozostałe poniżej ale jest to wysoce nie zalecane..
  • liczba* – liczba sztuk produktu dostępna do sprzedaży. Wartości powyżej 20 szt. są maskowane i przedstawiane w systemie jako >20.
  • Cena* – cena jednostkowa netto produktu, jest to cena sprzedaży taką ceną zobaczy klient i w takiej cenie zakupi produkty od Państwa. Cena musi być cenną netto w PLN.
  • opis* – opis oferty. Opis może być nie podany, ale kolumna jest obowiązkowa. W opisie możemy umieścić dodatkowe informacje które nie są sklasyfikowane w pozostałych kolumnach, lub powielić informacje któe zostały podane w innych kolumnach np. kraj produkcji.
   ZABRONIONE jest podawanie w opisie, daty produkcji/dot opony jak również informacji sprzecznych z regulaminem serwisu www.PlatformaOpon.pl
  • dostawa* – czas dostawy w dniach. Kolumna jest obowiązkowa, ale nie trzeba jej wypełniać. Jeśli nie będzie wypełniona to pobrana zostanie wartość z ustawień w zakładce USTAWIENIA SPRZEDAŻY w MÓJ PROFIL.
  • data_produkcji* – Kolumna jest obowiązkowa dla opon, ale może pozostać pusta. Datę produkcji należy podać w jednej z dozwolonych form:
   • DOT – w postaci pełnego dotu 4 cyfr, np. DOT2210, podajemy w kolumnie 2210,
   • Rok produkcji, w postaci ostatnich 2 cyfr roku produkcji, np.  2009 -> podajemy w kolumnie 09, lub 1998 podajemy 98.
   • Podawanie daty produkcji opon jest wymagane dla produktów wyprodukowanych powyżej 36 miesięcy od daty produkcji, w innym wypadku zależy to od woli sprzedawcy
  • producent* – kolumna ta jest wymagana. W kolumnie należy podać producenta danego produkty. Często zdarza się że ten sam kod używa więcej niż jeden producent, wtedy system nie wie na jaki produkt ma założyć ofertę i zwraca błąd że kod pasuje do więcej niż jednego produktu. Po dodaniu nazwy producenta system bezbłędnie rozpozna odpowiedni produkt. Podajemy nazwę producenta(marki) zgodnie z informacją na boku opony. Nazwy zawierające polskie znaki należy podawać bez nich, np. Dębica, -> Debica
  • twoj_kod_oferty – w kolumnie tej można podać kod własny oferty. Kod ten nie jest widoczny dla kupującego. Kod ten widoczny jest tylko dla  sprzedawca który go dodał w swoich ofertach. Kod ten jest również widoczny w zamówieniach które wpływają do sprzedawcy zarówno w aplikacji webowej jak i w WEB API.
  • informacje_dodatkowe – w kolumnie tej można opcjonalnie podać dodatkowe informacje o ofercie. Poszczególne wartości oddzielnamy przecinkiem. Dozwolone wartości to:
   • DEMO -> informacja że oferta jest na oponę typu DEMO
   • 2x -> sprzedaż tylko wielokrotności 2 sztuk
   • 4x -> sprzedaż tylko wielokrotności 4 sztuk
   • steer, drivetrailer, universal -> określenie osi montażu dla opon ciężarowych, jeśli nie podane system pobiera z katalogu produktów PlatformaOpon.pl
 • Kolumny dodatkowe dla importu opon (definiujące produkt) – podanie tych kolumn jest nieobowiązkowe, chyba, że brak jest kolumny kolumna KOD pozostaje pusta, czego nie zalecamy.
  • nazwa** – model produktu, należy podać tylko i wyłącznie model produktu i ewentualne jego dodatkowe oznaczenia np. dla opon „Passio 2 XL” lub „Turanza ER300 RFT M0”, jeśli opona jest typu runflat, musi posiadać swoje oryginalne oznaczenie danego producenta ewentualnie wpis RFT, lub RunFlat.
  • rozmiar** – w kolumnie umieszczamy rozmiar produktu w odpowiedniej formie, jeśli system zwraca podczas importu błąd że rozmiar jest nie poprawny sprawdzić należy formę zapisu, oraz ewentualnie dla opon czy poprawnie zostało podane zastosowanie produktu. Każdy typ opony ma inną pulę dostępnych rozmiarów. Jeśli mimo to nadal rozmiar nie wchodzi, a Państwo mają pewność co do jego poprawności prosimy o zgłoszenie rozmiaru do weryfikacji.
  • nosnosc  – indeks nośności (tylko dla opon) Podajemy tylko indeks nośności, bez prędkości. Możemy też podać indeks w formie np. 12PR, dla opon przemysłowych, rolniczych, czy ciężarowych. Dozwolone jest pozostawienie indeksu nośności pustego np. dla opon z indeksem prędkości ZR. Podanie indeksu prędkości  w kolumnie nosnosc będzie powodowało błąd.
  • predkosc  – indeks prędkości (tylko dla opon) podajemy zgodnie z wytycznymi odpowiednią literę oznaczającą indeks, dla opon typu ZR, podajemy po prostu ZR, a indeks nośności w tym wypadku możemy pozostawić pusty.
  • typ** – możliwe wartości to:osobowe,dostawcze,ciezarowe,rolnicze,4×4,przemyslowe,quady,motocykle,skutery
  • sezon** – dozwolone wartości to ‚zima’, ‚lato’, ‚caloroczne’
  • ee – efektywność energetyczna (nie wymagane, ale zalecane ze względu na przepisy UE) dozwolone wartości to A, B, C, D, E, F, G
  • hnm  – hamowanie na mokrym (nie wymagane, ale zalecane ze względu na przepisy UE) dozwolone wartości to A, B, C, D, E, F, G
  • wg – wartość głośności (nie wymagane, ale zalecane ze względu na przepisy UE) wartość z zakresu 10 do 99 prosimy nie podawać oznaczeń dodatkowych tylko liczbowe, żadnych dB, )) itp
  • pg – posiom głośności(nie wymagane, ale zalecane ze względu na przepisy UE) dozwolone wartości to 1, 2, 3, lub dla nowych etykiet EU, wartości A, B, C. Jeśli podamy nowe wartości etykiet, aby zostały zaprezentowane musimy podać równocześnie kod eprel. Nie podanie kodu eprel skutkuje nie zaakceptowaniem etykiet w całości, do oferty pójdą etykiety domyślnie ustawione w produkcie w naszej bazie.
  • snow – czy opona posiada oznaczenie 3PMSF według nowych etykiet EU. Jeśli tak dajemy „1” jeśli nie dajemy „0”, lub pozostawiamy pole puste. Wyświetlane tylko gdy podajemy etykiety według nowego wzoru.
  • ice – czy opona posiada ozaczenie opony na łód IcePeak według nowych etykiet EU. Jeśli tak dajemy „1” jeśli nie dajemy „0”, lub pozostawiamy pole puste.Wyświetlane tylko gdy podajemy etykiety według nowego wzoru.
  • eprel – kod eprel opony z nowych etykiet EU.  Jeśli chcemy aby w ofercie produkt posiadał nowe etykiety EU, musimy podać kod eprel, oraz pozostałe wymagalne etykiety (hnm, ee, wg, oraz pg w nowej wersji).
  • bieznikowana – w kolumnie tej należy wprowadzić wartość „tak” dla opon bieżnikowanych. Jest to wymagane oznaczenie regulaminowo przez naszą Platformę dla opon bieżnikowanych. Dla opon nie bieżnikowanych można pozostawić kolumnę pustą.
 • Kolumny dodatkowe dla importu felg (definiujące produkt) – podanie tych kolumn jest nieobowiązkowe, chyba, że brak jest kolumny „kod”:
  • typ** – możliwe wartości to: aluminiowa, stalowa
  • producent** – producent/marka felgi
  • model – nazwa własna felgi. Dla felg stalowych kolumnę nazwa pozostawiamy pustą, dla felg aluminiowych obok modelu wpisujemy również informację dodatkową np. o kolorze felgi.
  • szerokość** – szerokość felgi, dla felg stalowych podajemy razem z profilem zagięcia rantu np. 6.5JJ
  • średnica** – średnica felgi w calach
  • rozstaw** – rozstaw śrub felgi podajemy w formacie np. 5×100
  • ET** – et felgi
  • ML** – średnica otworu centralnego felgi, kolumna ta nie musi być wypełniona dla felg aluminiowych, ale musi istnieć w pliku importu (choćby jako pusta kolumna)
  • zastosowanie – ta kolumna jest całkowicie nieobowiązkowa i można w niej podać nazwy marek pojazdów do których pasują felgi stalowe.

 

 • ** – kolumny oznaczone dwiema gwiazdkami – aby produkt opisany w danym wierszu był poprawnie zaimportowany, muszą zostać wypełnione
 • Kolumny, których nazwy system nie rozpoznaje są ignorowane. Kolumny powinny być zwarte rozmieszczone koło siebie bez robienia np. kilku kolumn odstępu między sobą.
 • W przypadku nie odnalezienia przez system kolumn wymaganych, system zwraca informację o nieprawidłowej strukturze pliku.
 • Kolejne wiersze przedstawiają poszczególne oferty sprzedaży, przy czym w pliku może znajdować się tylko jedna oferta dla jednego unikatowego zestawienia kod produktu + opis + dostawa + data produkcji.


Po zakończeniu importu ofert z pliku, generowany jest raport z importu który widoczny jest w systemie, oraz można go pobrać do pliku CSV w zakładce MÓJ PROFIL -> USTAWIENIA SPRZEDAŻY -> RAPORTY Z IMPORTU

Przykładowy plik importu znajduje się tutaj
Przykładowy plik importu ofert z danymi felg znajduje się tutaj
Przykładowy plik importu ofert z danymi łańcuchów znajduje się tutaj