22/05/2019

Nowe treści etykiet na oponach?

Rada Unii Europejskiej chce poszerzenia treści etykiet umieszczanych na oponach

Pod koniec minionego roku opublikowany został raport sfinansowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA), prezentujący wnioski płynące z analizy 400 tysięcy etykiet opon w 28 krajach UE*. Wnioski wynikające z tego dokumentu nie są, niestety, budujące. Wynika z nich przede wszystkim, iż wiedza na temat etykiet nie jest zbyt szeroka wśród kierowców i menedżerów flot.

W badaniu zleconym przez ETRMA sprawdzono także poziom zainteresowania oponami o najwyższych parametrach użytkowych, charakteryzujących się bardzo dobrymi współczynnikami oporu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni. Zdaniem ekspertów konieczna jest dalsza popularyzacja sytemu etykietowania:

 Zbyt mała jest powszechna wiedza na temat systemu etykietowania

– Z badania w sposób oczywisty wynika, że rynek jeszcze nie docenił w pełni korzyści, jakie dają znajdujące się na etykietach informacje, umożliwiające wybór produktów o najlepszej kombinacji oporów toczenia i przyczepności – mówi Fazilet Cinaralp, sekretarz generalnej ETRMA. – Kładziemy nacisk na ekologiczne aspekty systemu etykietowania opon, który założeniu ma przyczynić się do zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, obniżenia poziomu hałasu oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Kluczem do osiągnięcia wyznaczonych celów jest lepsze informowanie konsumentów o efektywności paliwowej i parametrach opon – ich bezpieczeństwie oraz poziomie emitowanego hałasu.

Również opublikowany niedawno raport MSTyr15, sfinansowany przez Komisje Europejską, wskazuje na potrzebę zwiększenia zaufania do systemu etykietowania ze strony nabywców, producentów i sprzedawców detalicznych (najpopularniejszym oznaczeniem opon w Europie nadal pozostają oceny E-C, charakteryzujące opony o średnich parametrach). Obydwa badania wykazały, że istnieje konieczność zwiększenia edukacji w segmencie oponiarskim.

Przyczepność na śniegu i lodzie

Na raport zareagowała Komisja Europejska, której eksperci zwrócili pod koniec minionego roku uwagę na konieczność dodatkowego wzbogacenia treści etykiet. 4 marca 2019 Rada Unii Europejskiej, której przewodniczy Anton Anton, minister energii Rumunii, przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących etykietowania opon. Wnioskuje w nim o poszerzenie zakresu informacji, które przedstawia etykieta m.in. o dane dotyczące przyczepności opony na śniegu i lodzie. Opracowane zostaną również nowe wymogi dotyczące ekspozycji etykiety, także w przypadku sprzedaży przez Internet.

Kwestie te mają szczególne znaczenie w Polsce, gdzie dochodzi do blisko 33 tys. wypadków rocznie z ok. 40 tysiącami rannych i prawie 3 tysiącami ofiar śmiertelnych. Niestety jedną z luk naszego systemu bezpieczeństwa drogowego jest brak informacji na temat liczby wypadków spowodowanych złym stanem ogumienia lub jego nieodpowiednim doborem do warunków drogowych. Bez wątpienia brak tych danych ma wpływ na to, że duża część społeczeństwa, szukając opon, nie przykłada większej wagi do parametrów etykietowych, kierując się jedynie ceną, zapominając o tym, jak kluczową kwestią dla ich bezpieczeństwa są właśnie opony. Wybór ten szczególnie w krajach, gdzie prędzej lub później przychodzi zima, jak właśnie w Polsce, jest dodatkowo utrudniony poprzez brak odpowiednich etykiet, które informują o faktycznym zachowaniu opon w warunkach typowo zimowych.

Kierunek z etykietowaniem opon jest kierunkiem słusznym. Dobrym przykładem jest wprowadzenie ich dla sprzętu AGD. Zmusiło to producentów do podniesienia parametrów produktów, co z kolei doprowadziło do wyeliminowania większości sprzętu najgorszej jakości z rynku. Czy po zapowiadanych zmianach w przypadku opon będzie podobnie?

* Analiza ETRMA objęła lata 2012 -2017.