Regulamin promocji "-20% na start!"

 1. Organizatorem promocji jest spółka Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000137445, NIP: 679-27-37-681, która jest właścicielem portalu platformaopon.pl (dalej również: „Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje w okresie od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 roku.
 3. Uczestnikiem Promocji może być każdy użytkownik, który ma zarejestrowane i w pełni aktywowane konto na portalu PlatformaOpon.pl oraz w okresie obowiązywania promocji wykupi subskrypcję miesięczną lub roczną na pakiet dostępowy Elastyczny lub Biznesowy.
 4. Celem promocji jest przyznanie dodatkowego 20% rabatu na wymienione pakiety, wykupione w okresie promocji.
 5. Rabat przyznawany jest bezterminowo, pod warunkiem zachowania ciągłości opłacania subskrypcji przez Użytkownika.
 6. W przypadku przerwania kontynuacji opłaty dłuższej niż 7 dni kalendarzowych, rabat zostaje utracony bezzwrotnie.
 7. 7 dni kalendarzowych oznacza 7 dni włączając w to wszystkie soboty, niedziele oraz święta.
 8. Użytkownik nie traci przyznanego mu rabatu w sytuacji gdy zmienia wykupiony pakiet na inny pod warunkiem nie przekroczenia 7 dniowej przerwy w opłacaniu subskrypcji zgodnie z pkt 5, 6, 7.
 9. Rabat naliczany jest automatycznie podczas dokonywania zakupu subskrypcji w okresie trwania promocji oraz przy kolejnych przedłużeniach subskrypcji.
 10. Opłaty można dokonać poprzez dowolne formy płatności, dostępne na moment dokonywania transakcji w PlatfromaOpon.pl.
 11. Udział w Promocji jest dobrowolny. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w promocji poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email bok@platformaopon.pl.
 12. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Reklamacje oraz pytania związane z udziałem w niniejszej promocji należy zgłaszać na adres e-mail bok@platformaopon.pl.