Tabela prowizji za sprzedaż

Prowizja obliczana jest jako procent od obrotu wyrażonego w złotych polskich, zrealizowanego przez Użytkownika Sprzedającego za pośrednictwem Platformy w jednomiesięcznym okresie obliczeniowym.

Szczegóły precyzuje poniższa tabela:

KRYTERIA OCENY

WIELKOŚĆ PROWIZJI

Współczynnik odrzuceń* Czas dostawy**
Do 10% Do 48h 0,5%
Powyżej 10% Do 48h 1,0%
DO 10% Powyżej 48h 1,0%
Powyżej 10% Powyżej 48h 1,0%

* Współczynnik odrzuceń jest procentowa ilość zamówień odrzuconych przez Użytkownika Sprzedającego w danym miesiącu. Do współczynnika nie zaliczamy zamówień anulowanych z winy kupującego o ile zostały prawidłowo zgłoszone do Organizatora. 

**Poprzez czas realizacji dostawy należy rozumieć czas od godziny 00:01 dnia następnego po dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Czas ten obejmuje tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

Przykłady jak obliczana jest wartość prowizji w danym miesiącu.

Przykład1.
Użytkownik sprzedaje produkty za 10 000 zł netto w miesiącu. Obrót zrealizował na podstawie 10 zamówień, z których zrealizował 9 (wskaźnik odrzuceń wynosi 10%). Każde z zamówień zostało zrealizowane zgodnie z deklaracja w ciągu 2 dni roboczych.
Prowizja za sprzedaż w tym miesiącu wyniesie 10000 x 0,005 = 50 zł netto.

Przykład2.
Użytkownik sprzedaje produkty za 10 000 zł netto w miesiącu. Obrót zrealizował na podstawie 10 zamówień, z których zrealizował 8 (wskaźnik odrzuceń wynosi 20%). Zamówień zostały zrealizowane zgodnie z deklaracja w ciągu 3 dni roboczych.
Prowizja za sprzedaż w tym miesiącu wyniesie 10000 x 0,01 = 100 zł netto.

Przykład3.
Użytkownik sprzedaje produkty za 10 000 zł netto w miesiącu. Obrót zrealizował na podstawie 10 zamówień, z których zrealizował 9 (wskaźnik odrzuceń wynosi 10%). Zamówień zostały zrealizowane zgodnie z deklaracja, 4 z nich na kwotę 5000 zł w ciągu, w ciągu 2 dni roboczych, a 5 na kwotę 5000zł w ciągu 3 dni roboczych.
Prowizja za sprzedaż w tym miesiącu wyniesie 5000 x 0,005 + 5000 x 0,01 = 25 + 50 = 75 zł netto.

Przykład4.
Użytkownik sprzedaje produkty za 10 000 zł netto w miesiącu. Obrót zrealizował na podstawie 10 zamówień, z których zrealizował 8 (wskaźnik odrzuceń wynosi 20%). Każde z zamówień zostało zrealizowane zgodnie z deklaracja w ciągu 2 dni roboczych.
Prowizja za sprzedaż w tym miesiącu wyniesie 10000 x 0,01 = 100 zł netto.